hit counter free counter

Sức chứa băng đạn:

Độ trễ bắn:

Thời gian nạp đạn:

Số đạn / lần bắn:

Độ chính xác (0-1):

Sát thương:

Độ lớn đạn:

Tốc độ đạn:

Thời gian sống: